Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma Davalarının Farkları

  • Whatsapp

Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma Davalarının Farkları
Ülkemizde her yıl 100.000’in üzerinde boşanma gerçekleştirmekte ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı istatistiklere göre bu sayı giderek artış göstermektedir. Boşanma, tarafların boşanma ve boşanmaya ilişkin diğer hususlarda anlaşmaya varıp varamamalarına göre anlaşmalı veya çekişmeli dava yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası oldukça kısa sürede sonuçlanmakta ve bu nedenle taraflar açısından maddi ve manevi olarak çok daha verimli bir boşanma süreci ihtiva etmekte, tarafların ve varsa müşterek çocuklarının boşanma sürecinden etkilenmesini en az düzeyde tutmaktadır. Çekişmeli boşanma davası ise taraflar açısından çok daha uzun ve meşakkatli geçmekte, tarafların ileri sürdükleri hususları ispat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları gibi değişkenler de her iki dava türünde değişiklik göstermektedir.

Boşanma Davası Masrafları ve Avukatlık Ücretleri
2023 yılında boşanma davası mahkeme masrafları, davanın anlaşmalı veya çekişmeli görülmesine göre ortalama olarak 1500-10.000 Türk lirası arasında değişiklik gösterebilmektedir. Bu ücretlerin artışında, boşanma davası ile birlikte ziynet eşyasına ilişkin talepte bulunulmuş olup olmadığı ya da boşanma davası ile birlikte mal rejiminin tasfiyesi davasının da açılıp açılmadığı gibi hususlar belirleyici rol oynamaktadır. Dava süresince ödenecek bilirkişi ücretleri, tebligat masrafları ve mahkeme harçları gibi giderler, davanın konusu ve içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Ankara Barosu tarafından tavsiye niteliğinde yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre 2023 yılı için çekişmeli boşanma avukatı ücreti 44.500 Türk Lirası ve dava konusu maddi alacakların %15’i şeklindedir. Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücretleri ise 28.500 Türk Lirası olarak Ankara Barosu tarafından tavsiye edilmektedir.

Boşanmada Mal Paylaşımı
Boşanmada mal paylaşımı hususu, boşanma davası anlaşmalı olarak gerçekleştiriliyorsa bu dava ile birlikte görülebilmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında mal paylaşımının gerçekleştirilebilmesi için aynı zamanda mal rejiminin tasfiyesine istinaden dava açılması gerekmektedir. Bu davada taraflar arasındaki mal rejiminin türüne göre katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı gibi alacak kalemlerinin talebi söz konusudur ve evlilik konusu mallara tedbir konulması mümkündür. Ayrıca mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte de açılabilmektedir, ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davası bekletici mesele yapılmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  SDÜ - Akışkanlar Mekaniği Vize Soru ve Cevapları

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir