Türk ve Müslüman olan Bilim Adamları Kimlerdir?

  • Whatsapp

TÜRK VE MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

Abdüsselam (1926 -…) : 

Fizik bilgini, fizik dalında ilk Nobel Ödülü alan Müslüman bilim adamıdır.

Ahmed Bin Musa (10. yüzyıl) :

Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve mekanikçidir.

Ahiz (776 – 869) :

Zooloji ilminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

Akşemseddin (1389 – 1459) :

Pasteur’dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı, İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih Sultan Mehmet’ in hocasıdır.

Ali Bin Abbas (? – 994) :

Bin sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sistemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates’in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıkmıştır.

Ali Bin İsa (11. yüzyıl) :

İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren Müslüman bilim adamıdır.

Ali Bin Rıdvan (? – 1067) :

Batı’ya tedavi metodlarını öğreten İslam alimidir.

Ammar (11. yüzyıl) :

Göz ameliyatını kendine has biçimde yapan ilk müslüman bilim adamıdır.

Battani (858 – 929) :

Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir. Trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgindir.

Cabir Bin Eflah (12. yüzyıl) :

Orta Çağ’ın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

Cabir Bin Hayyam (721 – 805) :

Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileciği fikrini bundan 1200 sene önce ortaya atmıştır. Modern kimyanın babasıdır.

Cezeri (1136 – 1206) :

İlk sistem mühendisi, ilk sibernetikçi ve elektronikçidir. Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir.

Demiri (1349 – 1405) :

Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir. (Hayatül Hayevan)

Ebu Maşer (785 – 886) :

Medcezir olayını (gelgit) ilk keşfeden bilgindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Neden Linux? Linux Avantajları, Kurulumu ve Ayarları

Evliya Çelebi (1611 – 1682) :

Büyük Türk seyyahı ve meşhur “Seyahatname”nin yazarıdır.

El Razi (1149-1210) :

Kimyagerdir. Sülfürik asidi bulmuştur. Yer çekimini ilk keşfedenlerden biridir.

Fergani (9. yüzyıl) :

Dünyanın eksen eğikliğini ilk defa tespit eden astronomi alimidir. Fatih Sultan Mehmet Havan topunu bulmuştur.

Gıyasüddin Cemşid (? – 1429) :

Ondalık kesir sistemini bulan ilk kişidir. Cemşid, cebir ve astronomi alimidir.

Hazerfen Ahmed Çelebi (17. yüzyıl) :

Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insandır.

Huneyn Bin İshak (809 – 873) :

Göz doktorlarına öncülük yapan bilgindir.

İbni Cessar (? – 1009) :

Cüzzam hastalığının sebep ve tedavilerini 1000 sene önce açıklayan müslüman doktordur.

İbni Fazıl (739 – 805) :

On iki asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezirdir.

İbni Firnas (? – 888) :

Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alimdir.

İbni Havkal (10. yüzyıl) :

On asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alimdir.

İbni Haldun (1332 – 1406) :

Tarihi ilim haline getiren, sosyolojiyi kuran düşünürdür. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir İslam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanıdır. Mukkadime en önemli eseridir.

İbni Hatip (1313 – 1374) :

Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktordur.

İbni Heysem (965 – 1051) :

Optik ilminin kurucusu büyük fizikçidir. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alimdir.

İbni Macit (15 yüzyıl) :

Ünlü bir denizci ve coğrafyacıdır. Vasco Da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek Hindistan’a ulaşmıştır.

İbni Sina (980 – 1037) :

Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, Pasteur’e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik, zooloji ve fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babasıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  [Dc - Marvel - Star Wars] Çizgi Roman Arşivi Türkçe PDF

İbni Türk (9. yüzyıl) :

Cebirin temelini atan İslam bilginidir.

İbni Yunus (? – 1009) :

Galileo’dan önce sarkacı bulan astronomdur.

İbnün Nefis (1210 – 1288) :

Küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam alimidir.

İbrahim Efendi (18. yüzyıl) :

Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendisdir.

İdrisi (1100 – 1166) :

Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacıdır.

Kadızade Rumi (1337 – 1430) :

Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlı’nın ve Türklerin ilk astronomudur.

Katip Çelebi (1609 – 1657) :

Osmalılarda rönesansın müjdecisi, coğrafyacı ve fikir adamıdır.

Kindi (803 – 872) :

İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgindir.

Lagarî Hasan Çelebi (17. yüzyıl) :

Füzeciliğin atası, Osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgindir.

Mes’ûdi (? – 956) :

Günümüzden 1050 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır.

Mimar Sinan (1489 – 1588) :

Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimardır. Bir sanat dahisidir.

Mürsiyeli İbrahim (15. yüzyıl) :

Piri Reis’ten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacıdır.

Nasirüddin Tusi (1201 – 1274) :

Trigonometri alanında ilk defa eser veren, Meraga Rasathanesini kuran, matematikçi ve astronomdir.

Ömer Hayyam (? – 1123) :

Cebirdeki binom formülünü bulan bilgindir. Celali takvimi hazırlamıştır. Edebiyat alanında hicivli rubaileri ile ünlüdür. “Cebir Risalesi”, en önemli eseridir. Pascal üçgeni olarak bilinen üçgen aslında Hayyam üçgenidir.

Razi (864 – 925) :

Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçidir. Kızamık ve çiçek aşısını keşfetmiştir.

Sabuncuoğlu Şerafeddin (1386 – 1470) : 

Fatih Devri’nin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

Seydi Ali Reis (?-1562) : 

Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir