KTÜ – Borçlar Hukuku Final Soruları

 • Whatsapp

Karadeniz Teknik Üniversitesi Borçlar Hukuku Dersi Final Sorusu

 1. İrade ile Beyan arasında iki tarafın isteği ile yaratılan uygunsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, kendi borcunu ifa etmemiş veya ifasını önermemiş olduğu halde, borcun ifasını isteyen kimseye karşı diğer taraf hangi def’i de bulunabilir?
 3. Belirli bir süre içinde hakkını talep etmemiş bulunan alacaklının alacağını dava yoluyla elde etme olanağını kaybetmesine ne denir?
 4. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından değildir?
 5. Alacaklı ve Borçlu arasında yapılan bir sözleşme ile alacaklının hakkından vazgeçmesi, borçluyu edimi yerine getirmeden borcundan kurtulmasına ne denir?
 6. Aşağıdakilerden hangisi esaslı hata sayılmaz?
 7. Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün şartlarından birisi değildir?
 8. Alacaklının kendisine sunulan edimi haklı bir neden olmaksızın reddetmesine ne denir?
 9. Sebepsiz zenginleşmeden doğan davalarda zaman aşımı süresi nedir?
 10. Para ve parça borçları dışında bütün borçlarda ifa yeri neresidir?
 11. Aşağıda hangi durumda alacaklının kısmen ifayı reddetme yetkisi vardır?
 12. Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirilerek sona erilmesine ne denir?
 13. Mümessilin temsil yetkisinin sınırlarını aşarak hukuki işlem yapmış bulunması veya temsil yetkisi olmadan işlemde bulunması haline ne denir?
 14. Hangisi sebepsiz zenginleşmenin unsurlarından biri değildir?
 15. Hangisi sözleşme serbestinin sınırlarını aşmanın müeyyidesidir?
 16. Birden çok kimse aralarında anlaşarak belirsiz bir paraya sahip olmuşsa aşa. hangisi söz konusu olur?
 17. Hangisi Hayvan tutucusunun sorumluluğu ile yanlıştır?

Sınav Kağıdı ve Cevapları

Read More

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Micro Electronic Circuits PDF

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir