KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımları 2021

 • Whatsapp

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları ve Soru Dağılımları 2021

2021 KPSS Lisans Konuları ve 2021 KPSS Lisans Soru Dağılımları 2021 KPSS Lisans Soru Dağılımları şöyledir; 2021 KPSS Lisans Konuları ÖSYM Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. 2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru sayıları şu şekildedir;

2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları Nelerdir?

Read More
 • Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
 • Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 • Tarih: 27 Soru
 • Coğrafya: 18 Soru
 • Vatandaşlık: 9 Soru
 • Güncel Bilgiler: 6 Soru

olmak suretiyle 2021 KPSS Lisans sınavında toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik), 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak suretiyle 120 soru yer alacaktır. Güncel olarak 2021 KPSS Konularının sıralaması aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

2021 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

 

 • Hukukun Tanımı
 • Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar
 • Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)
 • Yardımcı Kaynaklar
 • Hukuk Kurallarının Yaptırımları
 • Kamu Hukuku Dalları
 • Ceza ve Ehliyet
 • Özel Hukuk Dalları.
 • Hakkın Tanımı ve Türleri
 • Devlet Kavramı
 • Devlet Kurucu Unsurları
 • Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
 • Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri
 • Hükümet Sistemleri
 • Anayasa
 • Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar
 • Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı
 • Türk Anayasa Tarih
 • Kanun-u Esasî (1876)
 • Kanun-u Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet)
 • 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
 • 1924 Anayasası
 • 1961 Anayasası .
 • 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
 • 1982 Anayasası
 • 1982 Anayasasının Temel Özellikleri
 • 2017 Anayasasının Temel Özellikleri
 • Türk Tarihindeki Referandumlar
 • Yasama Organı
 • Yasama İşlemleri
 • TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni
 • Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
 • TBMM Görev ve Yetkileri
 • TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
 • Yürütme
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Tüzük
 • Yönetmelik
 • Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri
 • Yargı
 • Yargı Organı
 • Hakimler ve Savcılar Kurulu
 • Yüksek Mahkemeler
 • Anayasa Mahkemesi
 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Uyuşmazlık Mahkemesi
 • Sayıştay
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Temel Hakların Türleri
 • İdare Hukuku
 • İdare (Kamu Yönetimi)
 • Yerel Yönetim Organları
 • Kamu Kuruluşları
 • Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar
 • Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar
 • KPSS Güncel Bilgiler
 • Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler
 • Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız
 • T.C. Anayasası Madde Dizini
 • 1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri
 • 1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  KPSS Lisans Çıkmış Sorular ve Cevapları (Son 13 Yıl)

2021 KPSS Lisans Matematik Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Tarih Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Geometri Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Türkçe Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir