KPSS Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımları 2021

 • Whatsapp

KPSS Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımları 2021

2021 KPSS Lisans Konuları ve 2020 KPSS Lisans Soru Dağılımları 2021 KPSS Lisans Soru Dağılımları şöyledir; 2021 KPSS Lisans Konuları ÖSYM Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerin oluşmaktadır. 2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru sayıları şu şekildedir;

2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları Nelerdir?

Read More
 • Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
 • Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 • Tarih: 27 Soru
 • Coğrafya: 18 Soru
 • Vatandaşlık: 9 Soru
 • Güncel Bilgiler: 6 Soru

olmak suretiyle 2021 KPSS Lisans sınavında toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik), 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak suretiyle 120 soru yer alacaktır. Güncel olarak 2021 KPSS Konularının sıralaması aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

2021 KPSS Lisans Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
 • Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları)
 • Kavimler Göçü (375)
 • Avrupa Hunları (375 – 469)
 • Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
 • II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744)
 • Uygur Devleti (744-840)
 • Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • Türk – İslam Tarihi
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
 • Talas Savaşı (751)
 • İlk Türk – İslam Devletleri
 • Karahanlılar (840-1212)
 • Gazneliler (963-1187)
 • Tolunoğulları (868-905)
 • Akşitler (Ihşitler) (935-969)
 • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
 • Harzemşahlar (1097-1231)
 • İlk Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
 • Türkiye Tarihi
 • Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
 • Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)
 • Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699)
 • XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)
 • Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 – 1792)
 • XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
 • Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 – 1922)
 • XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
 • II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 – 1839)
 • Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 – 1876)
 • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • Orta Çağ’da Avrupa
 • Yeni Çağ’da Avrupa
 • Yakın Çağ’da Avrupa
 • Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • Balkan Savaşları (1912 – 1913)
 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı (1913)
 • Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar
 • I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)
 • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
 • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
 • Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
 • Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
 • İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye
 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
 • Kuvayimilliye’nin Kurulması
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Genelgeler ve Kongreler Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
 • Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920)
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
 • II. İnönü Savaşı (23 Mart – 1 Nisan 1921)
 • Eskişehir – Kütahya Muharebeleri (10 – 24 Temmuz 1921)
 • Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
 • Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
 • Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
 • Büyük Taarruz (26 Ağustos – 9 Eylül 1922)
 • Çanakkale Olayı
 • Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 • Cumhuriyet Dönemi
 • II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri
 • Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
 • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
 • Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler
 • Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
 • 1932 – 1939 Arası Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye
 • Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • SSCB’de Değişim ve Sonuçları
 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Dünyadaki Gelişmeler
 • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
 • Küresel Sorunlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  KPSS Lisans Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları 2021

2021 KPSS Lisans Matematik Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Türkçe Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Coğrafya Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Vatandaşlık Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Geometri Soru Dağılımları

2021 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımları

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir