KTÜ – Hukuk Fak. Medeni Hukuk Vize Soruları 

  • Whatsapp

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Vize Soruları

Olay I:

Read More

A Mobilya AŞ, yemek masası yapımında kullanmak üzere 35 ton ağaç kütüğünün satın alınması hususunda orman ürünleri satıcısı B ile anlaşmıştır. Sözleşmeye göre satımın konusu olan kütükler bir ay sonra teslim edilecek,kütüklerin bedeli de bir buçuk ay sonra ödenecektir. Daha kütülerin teslimi gerçekleşmeden B’nin yazıhanesine gelen C, aynı miktar ve kalitedeki ağaç kütüğü için A’nınkinden daha yüksek bir teklifte bulunmuştur. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen B bu teklifi kabul etmiş ve satım konusu kütüleri C’ye teslim etmiştir. BU durumdan haberdar olan A, hemen harekete geçerek C ile iletişime geçmiş, B ile arasında bulunan sözleşmeye dayanarak kütüklerin kendine iadesini istemiştir. A ile B arasındaki sözleşmenin kendisini bağlamdığını ileri süren C, kütükleri iadeden kaçınmıştır.

Soru 1-)

Olaydaki kişilerin sahip oldukları hakları tespit edip,bu hakların niteliklerinin göz önünde buludurarak uyuşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğini belirtiniz.

Olay II:

A sahip olduğu taşınmazlardan birisi üzerinde B lehine oturma hakkı kurmuştur. A diğer bir taşınmazı üzerinde ise C’nin sahibi olduğu bir taşınmaz lehine kaynak hakkı kurmuştur. Bir süre sonra B söz konusu taşınmazı kullanmaması sebebi ile kullanma hakkını oğlu D’ye devretmeyi düşünmektedir. C ise söz konusu taşınmazını satarak E’ye devretmiş, yeni malik kaynak hakkını kullanırkeni A’nın kaynak hakkının C’ye ait olduğu itirazı ile karşılaşmıtır.

Soru 1-)

B’nin oturma hakkının kullanımını D’ye devretme düşüncesini hayata geçirmesi hukuken mümkün müdür? Söz konusu hakkın niteliğini göz önünde bulundurarak açıklayınız.

Soru 2-)

A tarafından B lehine tanınmış olan hakkın oturma hakkı değil de, intifa hakkı olması ihtimalinde birinci soruya vereceğiniz cevapta bir değişiklik olur mu?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Selçuk Üniversitesi - Medeni Hukuk 1 Vize Soruları

Soru 3-)

Yeni malik E’nin kaynak hakkını kullanmasına karşı çıkan A’nın itirazı hukuken geçerli midir? Söz konusu hakkın niteliğini göz önünde bulundurarak açıklayınız.

Olay III:

A sahibi olduğu bir taşınmazı adi kira sözleşmesi yapmak sureti ile B’ye kiralamıştır. Bir süre sonra A söz konusu taşınmazı C’ye satarak devretmiştir. Yeni malik C kiracı B’yi taşınmazdan çıkarmak istediğinde B, A ile arasında kira sözleşmesini öne sürerek çıkmayacağını belirtmiştir.

Soru 1-)

Kiracı B, ynei malik C’ye karşı yapmış olduğu savunmasında haklı mıdır?

Soru 2-)

Kiracı B’nin A ile yapmış olduğu kira sözleşmesini, A’dan sonra gelebilecek olan her malike karşı ileri sürebilmesini sağlayan hukuki bir imkan var mıdır? Açıklayınız.

Olay IV:

İstanbul Maslak civarında bir gökdelen inşa etmeyi planlayan iş adamı A, gökdelen için gerekli araziyi satın alır ike B arazisini satmaya yanaşmamıştır. Bunun üzerine çok sinirlenen Ai B’nin evine gitmiş ve eğer arazisini satmaz ise kendisi ve ailesinin başına kötü şeyler geleceğini söylemniştir. Bunun üzerine B iki gün sonra arazisini A’ya satarak devretmiştir.

Soru 1-)

A ile B arasındaki hukuki işlemin durumunu olaydaki veriler ışığında açıklayınız.

Olay V:

Şirketinde çalıştırmak üzere eleman arayan iş adamı A, yayın organlarına iş ilanları vermiştir. Bu ilanlardan birini görerek iş başvurusu yapan B şirkette mülakata çağrılmıştır. Mülakata gelen B’ye odaya girmesi ve Mülakat için gelecek olan A’yı beklemesi söylenir. Odada beklerken çok değerli olduğunu düşündüğü eski bir tespih B’nin dikkatini çeler. Bu tespihi alarak cebine koyan B, mülakat çıkışında bu tespihi Kapalıçarı’da eski eşya dükkanı olan C’ye satar. Daha sonra ise tespih kolleksiyoncusu olan D, C’nin dükkaında görmüş olduğu tespihi beğenerek satın alır. Çalınmış olan tespihin D’nin kolleksiyonunda olduğunu öğrene A tespihini geri almak üzere harekete geçmiştir. D ise iyiniyetli olduğunu öne sürerek tespihi iade etmekten kaçınmaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Game Of Thrones - Taht Oyunları ve Tüm Seri [9 Kitap] Türkçe PDF

Soru 1-)

Tespihin mülkiyetinin kime ait olduğunu olaydaki veriler ışığında tespit ediniz.

Soru 2-)

Olaydaki tespihin, hamiline yazılı bir evrak olması ihtimalinde verdiğiniz 
cevapte bir değişiklik olur mu?

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir