Hukuk Nedir? Hukuk Kavramları ve Kuralları Nelerdir?

 • Whatsapp

Hukuk Nedir?

Hukuk kelimesi tam olarak Arapça “hak” kökünden gelmekte ve hak kelimesinin çoğulu olarak biliniyor (galat-ı meşhur). Arapça’da “hak” kelimesinin çoğulu “ah’kak”tır. Türk Dil Kurumu’na göre ise hukuk kelimesi anlamı, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”. Bunun dışında ise hukukun “haklar” anlamı da vardır. Mecazi anlamda bakacak olacaksak, ahbaplık, dostluk anlamında da kullanılmaktadır.

Read More

– Bize göre Hukuk Nedir? Sorusunun Cevabı : Bizce Tam Olarak Adalet Terazisi

– Türk Dil Kurumu’na göre Hukuk Nedir? : Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü.

İlgili resim

Bazı Hukuk Kavramları ;

 1. Pozitif(müspet, olumlu) hukuk: Ülkede yürürlükte olan yazılı ya da yazısız hukuk kurallarının bütünüdür. Anayasa, yasa, tüzük, yargısal içtihatlar olduğu gibi, örf ve adetler de bu kapsamdadır.
 2. Mevzu(mektup) hukuk: Ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kurallarının sadece yazılı olanlarıdır. Kanun, kanun hükmünde kararname,  tüzük gibi kurallar mevzuat adını alır.
 3. İdeal(doğal) hukuk: Adaleti en uygun biçimde karşılayacağı düşünülen hukuk türüdür. En mükemmel, ideali uygun olan hukuku sağlamaya çalışır.
 4. Tarihi hukuk: Geçmişte uygulanan ve günümüzde uygulamada olmayan hukuk kurallarıdır.
 5. Objektif hukuk: Toplum yaşantısında uygulanması zorunlu olan kurallardır.
 6. Subjektif hukuk: Kişilerle ilgili, özneye ait kurallardır.

– Hukuk, belirli bir toplumda kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu kılınan davranış kurallarının oluşturduğu düzen. Yazılı olsun olmasın, hukuk kurallannı öteki toplumsal kurallardan ayıran en önemli özellik devletin yaptırım gücüyle desteklenmiş olmasıdır. Bununla birlikte iç hukuk düzeninde uyulması kişilerin isteğine bırakılmış tamamlayıcı hukuk kuralları gibi, uluslararası ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları da devletlerin yaptırım gücünden yoksundur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  2020 - 2021 Öğretmen Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

hukuk ile ilgili görsel sonucu

Bazı Hukuk Kuralları ;

 1. Kanunlar genel olmalıdır.
 2. Kanunlar yurttaşların bağlı olacakları standartları bilmelerine imkân vermek üzere ilân edilmelidir.
 3. Geçmişe yürüyen kurallar ve uygulamalar asgarîye indirilmelidir.
 4. Kurallar anlaşılabilir olmalıdır.
 5. Kurallar birbiriyle çelişmemelidir.
 6. Kurallar muhataplarından yeteneklerini aşan davranış gerektirmemelidir.
 7. Kurallar nispeten istikrarlı olmalıdır. (sık sık değişmemelidir)
 8. İlân edilen kanunlarla onların fiilen uygulanması arasında bir uyum olmalıdır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir