Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) Nedir?

 • Whatsapp

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS/GIS) Nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçe’ye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Özellikle CBS‘nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş bir merak uyandırması, gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler, CBS‘nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin vermemiştir. CBS, bazı araştırmacılara göre konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram, bazılarına göre; konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı yönetim sistemi olarak nitelendirilmektedir. Buna göre en genel haliyle CBS‘tanımı aşağıdaki şekildedir;

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), 5N1K temel sorularından Nerede’yi merkeze alıp; Nerede, Ne/Kim var, durumu Nasıl, Niçin bu durumda gibi soruları coğrafi ve sözel verilerin birlikte tutulmasını ile cevaplamamızı sağlayan bir sistemdir. Bu bilgileri kullanması gereken kişi ve kurumların donanım ve yazılımı içeren bir sistem içerisinden kullanımına sunup,  akıllı haritalar üzerinde sonsuz veri bilgilerini bağlantılı şekilde gösterebilen, güncellenmesi sağlayan, analiz eden, raporlayan, işleri kolaylaştıran bir sistem olarak adlandırılabilir.

İlgili resim

En basit haliyle, artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan, Neredeyim veya Konumumu paylaş gibi uygulamaların ön veya arka planında bu verilerin tutulduğu bir CBS sistemi vardır.

Veriler,

 • Uydudan / havadan çekilmiş görüntü (resim formatı),
 • Yol (çizgi formatı),
 • Parsel (alan formatı),
 • Direk (nokta formatı),
 • Vektör ve arazi modeli (grid formatı) şeklinde olabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Serway Fizik 1 (Türkçe + İngilizce + Çözümler) PDF

 

Kısaca anlatmaya bakarsak eğer ;

 •        Konumla ilgili olan veya olmayan verilerle ilgilenir.
 •        Geniş veri tabanı kullanır.
 •        Özel CBS fonksiyonları vardır: Seçme, transfer, sorgulama, analiz ve sunma.
 •        Modelleme ve analitik kabiliyetleri bulunmaktadır.
 •        Her türlü kararları destekleme potansiyeli vardır.
 •        Farklı isteklere göre değişen özelliklere sahip kaliteli çıktı verme imkanına sahiptir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir